Kai kas nors pradeda kalbėti..

Kai kas nors pradeda kalbėti..